Nabídka školám

 

 

v tomto školním roce 

žákům 2. a 3. stupně

Muzeum
Kontakty
Akce měsíce
Historie
Expozice
Galerie
Žižkova síň
Výstavní síň
Muzejní knihovna
Včela Čáslavská
Z naší činnosti
Nabídka školám

 

Přednášky - docházka historika do školy

1 vyučovací hodina

 Čáslavské  ZŠ zdarma
 Okolní ZŠ 15,- Kč na žáka
Střední školy a učiliště 15,- Kč na žáka

Akce v expozicích muzea - vstupné

Děti do 6 let

10,- Kč
  ZŠ 25,- Kč

Studenti SŠ a VŠ

30,- Kč

 

Přednášky

(v muzeu nebo ve třídě )

 

Po dohodě s vyučujícími lze daná témata přizpůsobit věku žáků

i časovým možnostem či připravit jiná témata.

 •      Muzeum včera a dnes

 •      Nejstarší osídlení Čáslavi

 •      Hrádek a jeho význam

 •      Zásobování města vodou

 •      Vznik středověkého města Čáslavi

 •      Čáslavská řemesla a cechy

 •      Jan Žižka v Čáslavi

 •      Čáslav v době předbělohorské

 •      Čáslav v období rekatolizace

 •      Jan Ladislav Dusík a jeho doba

 •      Spolkový život v Čáslavi ve 2. pol. 19. století

 •      Čáslav za 1. republiky

 •      Čáslav v době protektorátu

 •      Osvobození Čáslavi

 •      Politické procesy 50. let na Čáslavsku

 •      Pražské jaro v Čáslavi

 •      Židé v Čáslavi a příběh čáslavské synagogy

 •      Zaniklá Čáslav na fotografiích

 •      Proměny krajiny na Čáslavsku

 •      Technické památky na Čáslavsku

 


   nabízíme         è    týdenní projekt pro 9. třídy Starobylá Čáslav          

  nabízíme          è      spolupráci při přípravě projektových dnů          

         uvítáme       è     spolupráci při přípravě Muzejní noci   


           Bližší informace na tel. 327 31 22 07 - D. Nováková Muzeum | Kontakty | Akce měsíce | Historie | Expozice | Galerie | Žižkova síň | Výstavní síň | Muzejní knihovna | Včela Čáslavská | Z naší činnosti | Nabídka školám

©Městské muzeum a knihovna Čáslav, 2007

Tento server byl naposledy aktualizován dne 05. 01. 2017