Muzejní knihovna

 

MMaKČ

Muzeum
Kontakty
Akce měsíce
Historie
Expozice
Galerie
Žižkova síň
Výstavní síň
Muzejní knihovna
Včela Čáslavská
Z naší činnosti
Nabídka školám
Texty ke stažení

Muzejní knihovna má v současnosti více jak 10 000 svazků.

Základ knihovny byl položen již muzejním a vlastivědným spolkem Včela Čáslavská.

Jedná se především o regionální literaturu a čáslavika (knihy se vztahem k městu: o Čáslavi, od čáslavských autorů nebo v Čáslavi vydané). Vedle toho se zde nachází i literatura obecně historická, publikace z oblasti pomocných věd historických a literatura uměnovědná. Součástí fondu je i sbírka starých tisků.

Fond je průběžně doplňován nákupem současné produkce, případně dary soukromých dárců.

V únoru 2010 byl zakoupen knihovní systém Clavius a začal se retrospektivně zpracovávat fond knihovny. Proto v on-line katalogu muzea najdete pouze knihy nově zakoupené od února 2010 a potom ty starší, které se průběžně zpracují. Retrospektivní zpracování je velice náročné na čas, hlavně když chceme podrobně popsat obsah knihy, aby se každé téma, vyskytující se třeba jen v jedné stati, dobře vyhledalo podle správného klíčového slova.


Všechny knihy se půjčují pouze PREZENČNĚ v badatelně muzea.


Muzeum | Kontakty | Akce měsíce | Historie | Expozice | Galerie | Žižkova síň | Výstavní síň | Muzejní knihovna | Včela Čáslavská | Z naší činnosti | Nabídka školám | Texty ke stažení

©Městské muzeum a knihovna Čáslav, 2007

Tento server byl naposledy aktualizován dne 09. 02. 2015