Historie

 
Muzeum
Kontakty
Akce měsíce
Historie
Expozice
Galerie
Žižkova síň
Výstavní síň
Muzejní knihovna
Včela Čáslavská
Z naší činnosti
Nabídka školám
Texty ke stažení

  

    Městské muzeum v Čáslavi, které patří mezi nejstarší venkovská muzea v Čechách, sídlí v jednopatrové novorenesanční budově postavené přímo pro muzejní účely v roce 1884. Budovu projektoval ing. František Tetřev a nákladem 23 000 zlatých postavil stavitel František Skřivánek. Stavbu financovala ze svého rezervního fondu Záložna čáslavská. Veřejnosti byla zpřístupněna 22. listopadu 1885.

     Do nové patrové novorenesanční budovy s kopulí, která nese symbol české státnosti (zlacenou kopii Svatováclavské koruny), byly přeneseny bohaté přírodovědné sbírky Josefa Kaunického (1820 – 1908), mecenáše muzea, jenž daroval městu roku 1881 rozsáhlou sbírku přírodnin a sbírky shromážděné muzejním a archeologickým spolkem Včela Čáslavská (založen 15. března 1864, jejíž dlouhodobým předsedou byl muzejník, archeolog, učitel, národopisec, numismatik  Kliment Čermák).

     Obě tyto složky však pracovaly po dlouhé období zcela odděleně. Sloučeny byly v roce 1910. Původní exponáty se dochovaly do současnosti a jsou vystaveny v dobových vitrínách. Dokumentují způsob prezentace sbírek v 19. století i někdejší formy muzejní práce.  

 


 

Muzeum | Kontakty | Akce měsíce | Historie | Expozice | Galerie | Žižkova síň | Výstavní síň | Muzejní knihovna | Včela Čáslavská | Z naší činnosti | Nabídka školám | Texty ke stažení

Tento server byl naposledy aktualizován dne 16. 01. 2008