Expozice

 

Muzeum
Kontakty
Akce měsíce
Historie
Expozice
Galerie
Žižkova síň
Výstavní síň
Muzejní knihovna
Včela Čáslavská
Z naší činnosti
Nabídka školám

    

     Ve vestibulu v přízemí městského muzea jsou zazděny dva nálezy z archeologických výzkumů prováděných Včelou Čáslavskou v letech 1896 - 1897 v Drobovicích ( 3 km od Čáslavi ) - kované železné gotické dveře a náhrobek. Tyto exponáty jsou památkou na komendu řádu německých rytířů, která zanikla za husitských válek.

    

     Z přízemního vestibulu se po schodišti dostaneme do prvního patra. Malba nad schodištěm zachycuje vznášející se múzu dějepisectví Clio, dceru boha Dia a bohyně Mnémosyny v uměleckém provedení místního ak. malíře Aloise Vraného, který je autorem i nástropní malby zobrazující významné čáslavské rodáky - hudebního skladatele Jana Ladislava Dusíka, botanika Filipa Maxmiliána Opitze, advokáta Jana Zikmunda, jednoho ze zakladatelů Včely Čáslavské,  a předsedu čáslavské záložny Klimenta Čermáka st..

    V prvním poschodí se nacházejí tři expozice – přírodovědná, umělecko-průmyslová a národopisná. První dvě si zachovaly původní interiérové vybavení, malířskou výzdobu a především původní sbírkové fondy.


Přirodovědná expozice

    Je dochována v původní podobě z 19. století. Základem expozice se stal dar Josefa Kaunického ( povoláním klavírní technik ) - celkem asi tisíc exponátů, které zakoupil od našich předních cestovatelů za své úspory a později daroval městu.

 Velmi kvalitně preparované exempláře jsou instalovány do dobových vitrín, které byly zhotoveny místním truhlářem podle vzoru v Britském muzeu v Londýně. Za pozornost návštěvníků stojí vedle zvířat z celého světa zejména vzácná sbírka kolibříků.

    


Umělecko - průmyslová expozice

    Zde může návštěvník obdivovat především sbírky harrachovského skla. Hrabě Harrach byl předsedou krajského hospodářského spolku a majitelem sklárny v Novém Světě ( dnes část Harrachova ), založené v roce 1712. Od hraběte zakoupil Kaunický kolekci skla, která dnes tvoří významný historický celek.Vedle skla může expozice návštěvníkovi nabídnout soubor cínu, keramiky, porcelánu, čáslavských toufarů, pernikářských a kamnářských forem.

   

Exponátům z Dálného východu dominují dvě samurajská brnění. Cenné jsou i mineralogicko-geologické sbírky obsahující četné unikáty z Čáslavska.

    Heraldická výzdoba sálu zobrazuje znaky rodů sídlících v Čáslavském kraji. Vzorem pro tuto práci bylo heraldické dílo Krále z Dobré Vody.


Národopisná expozice

 

Tato expozice byla zpřístupněna od 1.4. 2005 a přibližuje život v chalupě a život na vesnici v období konce

 18. a  počátku 19. století.

 


Pravěká expozice

  • Brána do pravěku

Nově otevřená expozice zpřístupněna od 1.4. 2017. Expozice ukazuje pravěký vývoj regionu a svou poutavou atmosférou přibližuje dávnou minulost. Zásluhu na tom mají nejen kamenné sklepní prostory, ale i řada rekonstrukcí, např. bohatého hrobu z doby železné nebo keltského oděvu. V interaktivní části se sami můžete podílet na pravěkém pohřbu - sestavit lidskou kostru a vybavit ji patřičnými milodary nebo si vyzkoušet pravěký oděv.

 

    

      


Archeologicko - historická expozice

    Tuto moderní a rozsáhlou expozici naleznete v zajímavě upravených sklepních prostorách. Zpřístupněna veřejnosti byla v letech 1997 a 1998. Rozdělena je na několik částí.

  •  Měšťan - dům - město; Čáslav ve 13.století

    V sále se prezentuje nálezový soubor získaný při archeologickém výzkumu v roce 1997 na čáslavském náměstí Jana Žižky z Trocnova, jenž zdokumentoval část zahloubeného obydlí i se zbytky jeho vybavení. Unikátem je dřevěná dětská kolébka ze 13. století.

  •  Historické kamnové kachle

    V této části byl uplatněn odlišný, víceméně tradiční expoziční postup. Bohaté sbírce kamnových kachlů dominuje replika pozdně gotických kachlových kamen.

       

      

    


     V přízemí muzea  se nachází přednášková místnost, která slouží i pro dlouhodobé výstavy.

 Zhlédnout je tu možné i expozici různých nábytkových slohů.

           

 


 

     Dále je zde malá prodejnička s upomínkovými předměty CLlO.

Zde si návštěvníci muzea mohou zakoupit nejen různé suvenýry, ale také odbornou literaturu.

          


 

Muzeum | Kontakty | Akce měsíce | Historie | Expozice | Galerie | Žižkova síň | Výstavní síň | Muzejní knihovna | Včela Čáslavská | Z naší činnosti | Nabídka školám

Tento server byl naposledy aktualizován dne 18. 01. 2017