Akce měsíce

mm

ČERVEN 2017

Muzeum
Kontakty
Akce měsíce
Historie
Expozice
Galerie
Žižkova síň
Výstavní síň
Muzejní knihovna
Včela Čáslavská
Z naší činnosti
Nabídka školámMěstské muzeum a knihovna Čáslav

ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A. Komenského

 zve na putovní výstavu

Od Marie Terezie po dnešek

 Vysvědčení v proměnách času

Školní vysvědčení je jeden z nejobávanějších, ale také z nejvýznamnějších dokumentů školákova života. Výstava srovnává podobu vysvědčení a způsoby kvalifikace od vydání tereziánského Všeobecného školního řádu (1774) do dnešní doby. Zároveň zachycuje měnící se grafickou podobu tohoto důležitého dokumentu. Výstava prezentuje ta nejzajímavější vysvědčení od 18. století.

1.4. - 10.6. 2017

budova muzea Husova 291, Čáslav

Otevřeno: út 9-11, 12-16, st-ne 9-11, 12-17 hodin

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 výstavní síň (Žižkovo náměstí 197)

 prodejní výstava

„Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav

pod vedením Renaty Janouškové“

  Výstava trvá od 22.5. 2017 do 10.6. 2017

 Otevřeno: út – ne 10 – 12 a 14 – 17 hodin

 Výtěžek z výstavy bude darován nadaci Dobrý anděl

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská”

ve spolupráci s Městským muzeem a knihovnou Čáslav

 zve na přednášku

 LIDOŽROUTI V DOBĚ BRONZOVÉ

Mýtus, nebo běžná realita?

 Přednáší: Dr. Lubor Smejtek

 úterý 20. června 2017 od 17 hodin

 Výstavní síň, Náměstí Jana Žižky z Trocnova 197

 vstupné dobrovolné

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MELISSA

 kutnohorská folkmetalová kapela,

jejíž tvorba je částečně inspirovaná

keltskou, středověkou i vážnou hudbou,

vystoupí na Čáslavském Hrádku

 Neděle 25.6. 2017 v 15 hodin

  Vstupné dobrovolné

 Za deště se koncert nekoná!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVŠTIVTE NOVOU PRAVĚKOU EXPOZICI

Otevřenou od dubna  2017

Nová expozice ukazuje pravěký vývoj regionu a svou poutavou atmosférou přibližuje dávnou minulost. Zásluhu na tom mají nejen kamenné sklepní prostory, ale i řada rekonstrukcí, např. bohatého hrobu z doby železné nebo keltského oděvu. V interaktivní části se sami můžete podílet na pravěkém pohřbu - sestavit lidskou kostru a vybavit ji patřičnými  milodary nebo si vyzkoušet pravěký oděv.

Městské muzeum, Husova 291, Čáslav

Expozice vznikla za finanční podpory Středočeského kraje

 

 

Změna programu vyhrazena

     Další informace na www.cmuz.cz a Facebooku

     

Muzeum | Kontakty | Akce měsíce | Historie | Expozice | Galerie | Žižkova síň | Výstavní síň | Muzejní knihovna | Včela Čáslavská | Z naší činnosti | Nabídka školám