Výstavy, přednášky , disputace a ostatní akce

M = muzeum                                                                                                                                                                            

VS = výstavní síň

G = galerie 

KH = Kutná Hora 

K  = knihovna 

                                                                                                                                                                        Návrat na hlavní stránku

 

 

 

 PŘEHLED AKCÍ OD 1. LEDNA 2010 

 zde 

 

19.12.2009 tradiční adventní koncert v kostelíku v Lochách                                                                         (Včela Č.)
14.12.-10.1.2010 výstava VS HRAČKA NEJHEZČÍ DÁREK - (ze sbírek muzea)
26.11.2009 disputace KH

 Co vím to povím, co nevím to nepovím - RUDOLF PELLAR

23.11.-6.12.2009 výstava VS Monika Hobziková - Sieglová - Gobelíny a olejomalby
18.11.2009 přednáška VS

„POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE“ (PhDr. Martin Tomášek, Ph.D )                                                              (Včela Č.)

2.- 15.11. 2009 výstava VS „Život a doba spisovatele Karla Čapka“ - putovní výstava
21.10.2009 přednáška VS

„Vražda v Mezopotámii“ ( PhDr. Petr Charvát, Dr.Sc.)                                                               (Včela Č.)

12.-24.10.2009 výstava G TRADIČNÍ VÝSTAVA FOTOKLUBU ČÁSLAV
6.10.2009 přednáška M WILHELM STIASSNY  - ARCHITEKT ČÁSLAVSKÉ SYNAGOGY ( Satoko Friedl /Tanaka/ z Vídeňské univerzity)
5.-18.10.2010 výstava VS Zdena Prášková a  Hana Grienfeldová - VARIACE PRO OČI A RUCE  (fotografie a ruční práce)
29.9.-31.10.2009 výstava M  Výstava k 100. výročí úmrtí Wilhelma Stiassneho  - architekta čáslavské synagogy 
24.9.2009 disputace KH Právní postavení menšin v českých zemích ve 20. století ( JUDr. PhDr. René Petráš Ph.D)
23.9.2009 přednáška VS

Smrt na Nilu (Mgr. Petra Maříková)                                                                                                               (Včela Č.)

19.9.2009 M

  HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

14.7.-30.9.2009 výstava K OBRAZY z VII. ročníku Malířského plenéru
20.7.-20.9.2009 výstava VS Z dějin hasičského spolku v Čáslavi
1.7.-13.9.2009 výstava M

Kopytov – chráněnka Čáslavi

25.6.2009 disputace G

setkání s farářem Bohuslavem Staříkem -Opravy děkanského kostela  sv. Petra a Pavla

17.6.2009 přednáška G

Život na dvoře Václava II. (Mgr. Dana Malá - Dvořáčková)

28.5.2009 disputace KH Setkání s  PhDr. Zdeňkem Mahlerem -  „MAHLER O MAHLEROVI – ZDENĚK O GUSTAVOVI“
13.5.2009

Muzejní noc + sčítáme dvojčata

23.4.2009 disputace G

Setkání  s emeritním primářem chirurgie Městské nemocnice v Čáslavi MUDr. Jiřím Kunáškem „Z dějin čáslavské chirurgie“

15.4.2009 přednáška G

„Obyčejové zvyky ve středních Čechách“ (PhDr. Vanda Jiříkovská )                                    (Včela Č.)

1.-30.4.2009 výstava G

„Výroční obyčeje ve středních Čechách“

26.3.2009 disputace KH My mezi slušností a politikou - setkání s emeritním předsedou Etického fóra ČR   PhDr. Janem Šolcem
23.3.-5.7.2009 výstava VS KOLÉBKY A KOČÁRKY - (historické exponáty ze sbírky M. Šormové)
18.3..2009 přednáška K CHKO Železné hory a problém ochrany přírody (RNDr. František Bárta)                             (Včela Č.)
9.3.-20.3.2009 výstava G První česká vědecká expedice do Gilf Kebír a průzkum egyptské Západní pouště
4.3.2009 přednáška VS

v rámci výstavy Vůně kávy - Co ještě nevíte o kávě (Tomáš Kotěra)

26.2.2009 disputace G Vykopávky v Egyptě - setkání s historikem PhDr. Martinem Tomáškem, PhD.
18.2.2009 přednáška VS Za obrazy z dob Sahary plné jezer (PhDr. Martin Tomášek, PhD.)                                           (Včela Č.)
2.2.-8.3.2009 výstava VS VŮNĚ KÁVY
29.1.2009 disputace KH setkání s Ing. Janem Pospíšilem  -   „LaDAKH – zapomenutý kout
14.1.2009 přednáška VS

„Keltové na Čáslavsku a Kutnohorsku“ (Přednášející: PhDr. Jarmila Valentová)              (Včela Č.)

- 24.1.2009 výstava VS „KELTOVÉ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“

2008

16.12.2008- výstava VS

„KELTOVÉ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI“ (doprovodný program – Vánoce s Kelty)

13.12.2008

 tradiční adventní koncert v kostelíku v Lochách                                                                         (Včela Č.)

1.-14.12.2008 výstava VS

„VLADIMÍR CÍSAŘ – KRESBY, MALBY“

19.11.2008

VS

Pořad věnovaný Dr. Františku Škrdlemu, čáslavskému pedagogovi a historikovi                                      (Včela Č.)

10.-23.11.2008

výstava

VS

Adolf Lisý: „VÝPRODEJ nálad a snů“  (olejomalba)

3.-23.11.2008

výstava

G

Jaroslava Samková: „Veselé vánoce aneb veselme se, radujme se (rruční práce, betlémy, keramika)

15.10.2008 přednáška VS

AMENHOTEP III., oslnivé slunce Egypta  (doc.PhDr. Břetislav Vachala, CSc.- Egyptologický ústav FF UK )  ()

13. - 26.10.2008 výstava VS

Josef Burkhard -  „Krajina v obrazech (olejomalba)

2.10.2008 disputace G

„PRÁCE EUROPOSLANCE“ - Setkání s poslancem Evropského parlamentu a 1. čs. kosmonautem

 Vladimírem Remkem

24.9.2008 přednáška VS

Středověk to byl věk, aneb Nové poznatky o raně středověkém vývoji Čáslavska a Kutnohorska -

Mgr. Filip Velímský  (ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.)   (Včela Č.)

20.9.2008 M HAVELSKÉ POSVÍCENÍ 
8.-28.9.2008 výstava VS

Tereza Kuhnová - Cesty keramiky (RAKU a jiná keramika)

14.7.-30.9.2008 výstava K OBRAZY z VI. ročníku Malířského plenéru
26.6.2008 disputace G

 Setkání s poslancem Ing. Milanem Urbanem

26.6.2008    

Odhalení pomníku  maršála F. Foche v Jeníkovské ulici                                  è  è  è  è

23.6.-13.7. výstava VS Václav Mach - Koláčný -„MEZI SLUNOVRATY“ (obrazy – oleje)
20.-21.6.2008    

III. ročník rekonstrukce historické události z období 30leté války z dějin Čáslavi

18.6.2008 přednáška VS

ČEŠTÍ ARCHEOLOGOVÉ V SÝRII  PO STOPÁCH AGATHY CHRISTIE  (Mgr. Petra Vlčková z MU v Brně)  (Včela Č.)

18.6.2008    

Odhalení pamětní desky  J.V. Sticha - Punta na budově České spořitelny                è  è  è

2.-15.6.2008 výstava  

Tradiční výstava fotoklubu Čáslav

29.5.2008 disputace KH

Setkání s prof. MUDr. Ivanem Vaňkem, DrSc. -  „Kardiochirurgie a nemocnice Kutná Hora “

16.5.2008     Muzejní noc - VEČERNí prohlídka vyhlídkové věže kostela sv. Petra a Pavla
5.- 25.5.2008 výstava VS

Kateřina Smetanová - OBRAZY

24.4.2008 disputace G  Jižní Afrika – nejen po stopách Emila Holuba -   Ing. Jaroslav Groh
7.4.-27.4.2008 výstava VS

Miloš Saxl (1921 – 1992) - OBRAZY - KRESBY

27.3.2008 disputace KH Setkání s  RNDr. Jaroslavem Hakem CSc. -  SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ PROBLÉMY ČR A SVĚTA VE 21. STOLETÍ . koreferát RNDr. Jiří Kopecký - JADERNÁ ENERGIE VE 21. STOLETÍ
19.3.2008 přednáška VS Archeologický výzkum egyptské západní pouště; České výzkumy v oáze Bahreja ( Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.)                                                                                                                   (Včela Č.)
17. - 30.3.2008 výstava VS

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ (perníčky, šperky) -  Jitka Klinská, Tereza Svatošová - Kronesová

28.2.2008 disputace G Vzpomínání paní učitelky Machotkové a jejích žákyň
18.2.-9.3.2008 výstava VS Jiřina Stupková, Petr Beneš, Tomáš Sajvera -„OBRAZY A KERAMIKA – Dva + jedna“
31.1.2008 disputace KH „MŮJ ŽIVOT S PIVEM“ - emeritní ředitel Pivovaru v Kutné Hoře - Drinks Union p. Zdeněk Siblík
16.1.2008 přednáška VS

„Podlažický klášter - kolébka Ďáblovy bible“ (PhDr. Jan Frolík, CSc.)                                                    (Včela Č.)

14.1.-3.2.2008 výstava VS

Ing. arch. Pavel Štěch - OBRAZY, KRESBY, PROJEKTY“

2007

5.-18.12.2007 výstava M Vánoční výstava perníkářských forem
3.-16.12.2007 výstava VS

Jaroslava Samková - „Veselé Vánoce aneb Křísíme české tradice “

14.11.2007 přednáška VS Přírodozpytné bádání Filipa Maxmiliána Opize na Čáslavsku (Josef Moravec )
12.-25.11.2007 výstava G Tradiční výstava fotoklubu Čáslav
4.- 18.11.2007 výstava VS „AMERICKÉ NÁRODNÍ PARKY (fotografie - J.Hradil) a  KERAMIKA (L. Kociánová, J. Christánová)
1.11.2007 disputace G Iva Hüttnerová a její „DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ“
25.10.2007 disputace KH Dr. Ivan Neumann - JEZUITSKÁ KOLEJ KUTNÁ HORA 2007
17.10.2007 přednáška VS

Archeologické výzkumy na Čáslavsku a Kutnohorsku v letech 2006 - 2007 ( Mgr. Filip Velinský)

15.-27.10.2007 výstava VS Sdružení pražských malířů  - OBRAZY, GRAFIKA A OBJEKTY Z LITÉHO KOVU
8.-27.10.2007 výstava G Rudolf Trnka  - OLEJOMALBY
27.9.2007 disputace G Setkání s s účastníkem Rallye Paříž - Dakar Josefem Macháčkem
22.9.2007   M HAVELSKÉ POSVÍCENÍ 
11.9.2007 přednáška VS „Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice“ (Mgr. M. Tomášek, J. Starý, Mgr. J. Šanderová
10.9.-23.9.2007 výstava VS

Marie Havránková  -„JAPONSKÁ TUŠOVÁ MALBA“

20.8. - 26.8. 2007 výstava G

Eva Kordulová - Procházková - „OBRAZY“

16.7.-27.9.2007 výstava K OBRAZY z V. ročníku Malířského plenéru
28.6.2007 disputace KH setkání s Její Excelencí Maríou José BAÉZ LORETO -  „VENEZUELA – KOUZELNÁ ZEMĚ“
25.6.- 19.8.2007 výstava VS „MODELY AMERICKÝCH AUTÍČEK“ (sběratel Jaroslav Fišer)
13.6.2007 přednáška VS „Kliment Čermák; za hranice c. a k. monarchie“ (Mgr. Martin Tomášek, PhD.)
21. 5.2007   M Muzejní noc věnovaná tentokrát ZVÍŘATŮM CELÉHO SVĚTA
26.4.2006 disputace KH
operní pěvkyně Eva Randová - "Jak se dělá opera".
 25.4. 2007    
Slavnostní odhalení pamětní desky W.A.Mozartovi na Žižkově náměstí čp. 75

Desku odhalovali:

Petr a Matěj Formanovi

Karel Schwarzenberg

František Novák - iniciátor akce

 

více zde

18.4.2007 přednáška VS „Kliment Čermák; jeho výlety do krajiny Čáslavska i Čech“ (Mgr. Jolana Šanderová )
 2.4. - 15.6. 2007 výstava G „KLOBOUKY NAŠICH PRABABIČEK“
2.4. - 3.6.2007 výstava VS

„SBÍRÁNÍ IVY HÜTTNEROVÉ“

29.3.2007 Č disputace G  setkání s fotbalovou legendou Antonínem Panenkou
14.3.2007 přednáška VS „Kliment Čermák a Včela Čáslavská“ (Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc. )
28.2.2007 přednáška G „Jméno Klimenta Čermáka ve vzpomínkách potomků“ (PhDr. Jiří Šíma, DrSc. )
22.2.2007 disputace KH RNDr. Taťána Míková „Podnebí, počasí a televize“
19.2.- 11.3.2007 výstava VS „Z darů našemu muzeu“ (dary občanů věnovaných Městskému muzeu Čáslav)
12.2.-25.2.2007 výstava G „KOSOVO 2006“ (fotografie z mise v Kosovu)
25.1.2007 Č disputace G ředitelka Národního hřebčína Kladruby nad Labem ing. Lenka Gotthardová, CSc. „Nic není jen černé a bílé, snad jen starokladrubští koně“ 
22.1.- 26.1.2007 výstava G „ČÁSLAV - (BEZ) BARIÉROVÉ MĚSTO“
15.1.- 4.2.2007 výstava VS „Dědictví Klimenta Čermáka, aneb příběhy z depozitáře“ (Úvodní slovo: PhDr. Karel Sklenář)

2006

11.12.- 31.12.2006 výstava VS „KOUZLO VÁNOČNÍCH OZDOB“ (historie a současnost)
30.11.2006 disputace G
setkání s náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Ing. Pavlem Štefkou  „Armáda včera a dnes“

29.11.2006 přednáška VS „Cestou necestou" – příklady středověké komunikační sítě na Čáslavsku“ ( Mgr. Filip Velimský a Josef Moravec)
12.11.- 3.12.2006 výstava VS Jindřich Hradil -„Švýcarské Alpy“ (barevné fotografie)
26.10.2006 disputace G
Povídání s herečkou Kateřinou Macháčkovou

  

23.9.2006   M HAVELSKÉ POSVÍCENÍ 
18.9.- 1.10. 2006 výstava VS

„Tradiční výstavu fotoklubu Čáslav“

11.9.- 22.9.2006 výstava G „VLADIMÍR CÍSAŘ – KRESBY, MALBY“
28.8.-10.9.2006 výstava VS

František Tesař - „ŽENA VĚČNÁ INSPIRACE “

5.8.- 20.8.2006 výstava VS  „JAROSLAV BURDA“ (obrazy, fotografie, koláže)
29.6.2006  disputace G
Ing. Milan Řípa, CSc. „Role Olega A. Lavrentěva při výzkumu řízené  termojaderné syntézy“
24.6.2006     II. ročník rekonstrukce historické události z období 30-ti leté války z dějin Čáslavi
21.6.2006 přednáška G

„Pražský hrad – nové archeologické výzkumy a objev původní královské hrobky v chrámu sv. Víta“

(PhDr. Jan Frolík, CSc. a Mgr. Jana Maříková)

5.6.- 2.7.2006 výstava VS  „MILAN KRAJÍČEK - ART GLASS “ (skleněné obrazy)
2.6.2006 výstava M „Z pokladů čáslavského muzea“ (exponáty, které ještě nebyly na veřejnosti prezentovány)
25.5.2006 disputace KH režisérka českého rozhlasu Hana Kofránková -„Znějící slovo“    
16.5. - 2.6. 2006 výstava G „EVOLUCE“  (skupina STIR UP)
4.5. 2006 přednáška VS „PODMOŘSKÝ SVĚT“ ( Ing. Hynek Dařbuján)
2.5.- 28.5.2006 výstava VS „LIDÉ VĚCI A PŘÍRODA“ (fotoklub Zruč nad Sázavou)
27.4.2006 disputace G Ing. Jaroslav Groh - „Putování středozápadem a západem USA“
19.4.2006 přednáška VS „Z historie těžby a zpracování vápence na Čáslavsku“ (Jiří Starý a Bc. Jolana Šanderová)
10.4.-23.4.2006 výstava VS „Na křídlech vážky“  (obrazy a verše studentů Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi)
30.3.2006 disputace KH Josef Krček „Hudba jako lék“ (povídání o muzikoterapii s ukázkou hudebních nástrojů)
29.3. 2006 disputace G Mgr. Václav Chaloupek „Kouzlo Afriky“
15.3.2006 přednáška VS „Velimská Skalka v době bronzové“ (PhDr. Miloš Vávra, CSc. a Mgr. Dražen Šťastný)
6.3.- 2.4.2006 výstava VS „EMMA SRNCOVÁ“ (obrázky)
23.2.2006 disputace G
ředitel ZOO Praha PhDr. Petr Fejk -„Zoologické zahrady celého světa“

15.2.2006 přednáška VS „Těžba rud a zpracování stříbra v Jihlavě ve 13.století “ (Mgr. Petr Hrubý)
13.2.- 26.2.2006 výstava VS „Skauti včera a dnes“ (z činnosti Skautského střediska Čáslav) -Úvodní slovo: Ing. arch. Zdeněk Jirout
26.1.2006 disputace KH plk. JUDr. Michal Dlouhý „Povídání o Četnických humoreskách“
18.1.2006 přednáška M „Průzkum čáslavského podzemí v letech 2004 a 2005“  (Jiří Starý)
16.1. – 5.2. 2006 výstava VS „ZE SKICÁŘŮ BLAHOMÍRA BOROVIČKY“
 

 

Muzeum | Kontakty | Akce měsíce | Historie | Expozice | Galerie | Žižkova síň | Výstavní síň | Muzejní knihovna | Včela Čáslavská | Z naší činnosti | Nabídka školám | Texty ke stažení