Zpět

Vyhlášení výsledků literární soutěže Čáslav 2007

 

Znělka klubu zahájila slavnostní sobotní odpoledne ve 14 hodin. Moderátorka pořadu, absolventka čáslavské SOŠPg Radka Hrubá, se podívala  "pod pokličku" slavnostního programu a nastínila hostům, jaké kulturní menu je čeká.


   Poděkování paní profesorce Chvojkové za přípravu kulturního odpoledne

a hlavně přání k životnímu jubileu


Za vedení LKNB vystoupila paní Anna Vyskočilová a zhodnotila činnost klubu za uplynulé období.

Úvodní část byla předělena irskou písní v podání absolventky čáslavské SOŠPg Jany Radilové, nyní studentky plzeňské konzervatoře


Vystoupení předsedy poroty Mgr. Martina Provazníka se zhodnocením soutěžních příspěvků mělo velký ohlas. Proto jeho projev uvádíme v plném znění.

Vážení a milí přátelé, všichni soutěžící a hosté,

 

     dovolte mi, abych vás ještě jednou všechny přivítal na slavnostním vyhlášení výsledků literární soutěže Čáslav 2007. Rok se s rokem sešel a my se tu opět scházíme v aule čáslavského gymnázia, abychom společně strávili literárně laděné sobotní odpoledne.

      Již po několikáté jsem měl tu čest stát se jedním z členů poroty a mohl jsem si důkladně přečíst práce všech soutěžících. Již po několikáté jsem zjistil, že to není práce jednoduchá, ale strašně zajímavá. A víte proč zajímavá?

      Protože jste tady, tady přede mnou, a to mě na tom baví. Mohu si přečíst texty od někoho, kdo žije v téhle době, je tvůrčí a cítí potřebu se vyjadřovat psaním a píše o všem tady kolem nás i v nás...

      Letošní ročník byl v něčem specifický. Na jedné straně v tom, že se sešly velmi vyrovnané práce v obou kategoriích-v poezii i próze, a to zejména co se týče stylu a formy - a na druhé straně v gendrovém zastoupení (oproti minulým ročníkům) byl ten letošní ve znamení převážně básnířek a prozaiček..

      Společně se všemi porotci jsme dali hlavy dohromady a vybrali několik prací, které zde budou oceněny. Tímto bych chtěl všem porotcům poděkovat za jejich svědomitou práci.

 

     Věřím, že jste netrpěliví a čekáte na náš verdikt, ale já vás budu ještě chvilku napínat.

 

     Před rokem jsem posílal z tohoto místa všem soutěžícím malé poselství. I letos bych rád v této tradici pokračoval. A chtěl bych vás motivovat ve vašem dalším psaní, protože v soutěži vaše práce vlastně jenom ochutnáváme, a tím jak budete psát dál, budete své psaní zdokonalovat a zjistíte,  že je to vlastně také druh práce a poměrně těžké práce. A k tomu všemu je důležitá motivace.

      Psaní je tak trochu vytrvalostním sportem, může být do jisté míry spojeno s bolestí,  protože vlastně obnažujete sami sebe, .ale velmi často je spojené se strachem - máte strach začít. Máte strach pokračovat, máte strach skončit, máte strach,  že to bude někdo číst, proto některé práce končí tzv. v šuplíku

      Samotný tvůrčí proces je vždy trochu záhadný.....

      Přesto je to cíl, meta, úkol, který jsme si stanovili a musíme ho splnit. .Samozřejmě jako při jakékoliv práci je zde mnoho faktorů, které nám na jedné straně pomáhají,  na druhé straně je zde mnoho faktorů, které nám v tvůrčí práci brání..

 

Vytvořil jsem pro vás takový 3 bodový motivační systém...

 

1)     1. stupeň je ODDANOST,

která pramení ze samotného významu tvůrčí práce, některá témata si vybíráme instinktivně, někdy můžete mít pocit, že si vás určité téma vybralo samo

- .oddanost vašemu psaní je o tom, že na sto procent věříte tomu, co píšete, že vás to bude pronásledovat dnem i nocí.

2)      2. stupněm je ČAS A PROSTOR

V příručkách tvůrčího psaní se dočtete, že nejlepším obdobím pro psaní není čas, kdy vás políbí múza, ale ten,  který na psaní máte.Proto někdo píše jen v neděli, nebo od 10 do 12, nebo ve vlaku apod. a někdy je prostě důležité odložit ostatní starosti a čas na psaní si udělat. Z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. A stejné je to i s prostorem - někdy je dobré všechno smést ze stolu a  nechat si prostor na psaní...

3)     Vedle oddanosti, času a prostoru je největším motivačním stupněm PODPORA

- podpora při psaní se skládá ze tří důležitých  osob:

- tou první je blízký člověk, řekněme tréninkový partner, někdo,  kdo stojí při vás a vždy si rád přečte, co napíšete - nejde o odbornou kritiku ale o vlídnost

- potom by to měl být někdo, kdo také píše, abyste zjistili, že nejste sami

- a za třetí podpora vašich nejbližších, lidí kteří vás milují - partneři , rodina, nejlepší přátelé.

 

BEZ TAKOVÉ PODPORY SE NEDÁ PSÁT..

 

     Vedle motivačních prvků jsou zde samozřejmě také prvky demotivační, to jsou ty,  které nás při psaní svádí a snaží se nás vyrušovat -

Například: telefon, malé děti, zvířátka, nečekané návštěvy, - ale také hlad - všimněte si,  že mnozí tvůrci nejen literární jsou prostorově výraznější - a vedle všech demotivačních prvků, které jsem zde jmenoval, sem patří paradoxně právě i milované a blízké osoby - někdy je prostě těžké nevěnovat plnou pozornost milovanému člověku. Proto bych chtěl za nás za všechny poprosit naše milované a blízké osoby: buďte tolerantní a trpěliví, máme vás rádi, ale někdy prostě píšeme...

     Touto malou prosbičkou bych zakončil své malé poselství pro vás, chtěl bych vám poděkovat z a pozornost a popřát vám mnoho úspěchů při vašem dalším psaní......


  Tak jako každý rok byly předány knižní ceny, tentokrát z rukou ředitele gymnázia Dr. Zdeňka Sejčka a členky výboru LKNB paní Anny Vyskočilové.

 Výsledková listina:

V kategorii poezie byl diplom udělen Karolíně Košařové a Erice Daňkové.

Čestné uznání získala Markéta Kácovská a Marta Francová.

 

V kategorii prózy ocenila porota diplomem soutěžní práce Zory Šimůnkové, Milana Sýkory a Daniela Pískovského.

Čestné uznání  získali Marta Francová, Aleš Pitzmos a Monika Petrásková.

Milan

Sýkora

Monika Petrásková

Marta Francová

Daniel Pískovský

Aleš Pitzmos


Je už téměř tradicí, že LKNB uděluje ocenění významným osobnostem kulturního života Čáslavska.

Tentokrát se touto osobností stal Ing. Josef Rudolf Beneš, který v tomto roce oslavil své 85. narozeniny. Jako uznání za celoživotní práci na poli překladatelském a za velkou podporu našeho literárního klubu byl vydán almanach - tištěný portrét Josefa R. Beneše.

Bohužel on sám nemohl být ze zdravotních důvodů přítomen.


Po dalším hudebním vystoupení pozvala moderátorka všechny posluchače k ochutnávce pikantního literárního menu. Studenti a studentky Gymnázia a SOŠPg v Čáslavi přednesli ukázky oceněných prací


Tečkou za kulturním odpolednem bylo opět hudební vystoupení flétnistek.

♪♫♫♪

 A pak již všichni odcházeli nasyceni literárními "jednohubkami" zapít toto menu sobotní kávou.


Zpět