Zpět

Vyhlášení výsledků literární soutěže Čáslav 2006

Po znělce klubu, která zazněla pár minut po 14. hodině, a úvodním slovu ředitelky MMK Soni Dedíkové přečetla členka poroty Lucie Chudobová pozdravný dopis předsedy poroty Martina Provazníka, který se bohužel sám nemohl zúčastnit.


Výsledková listina:

V kategorii poezie byl diplom udělen za básně Pavla Drábka, Zdenky Líbalové a Ester Isabelly Tomiczkové.

Čestné uznání získala Jindra Lírová a Bohumil Bartůňěk,  zvláštní cena poroty byla přidělena Janě Georgievové.

 

V kategorii prózy ocenila porota diplomem soutěžní práce Marie Mannové, Jana Rubešky a Aleše Pitzmose.

Čestné uznání  získaly Zora Šimůnková a Andrea Kalčicová.


 

 Všichni ocenění získali také knižní ceny, věnované sponzorem. Ceny vyznamenaným předal tajemník městského úřadu pan ing. Josef Ruml. Předání  proběhlo relativně rychle, protože někteří z autorů se nedostavili.


Jindra Lírová

Jana Georgievová

Marie Mannová

Aleš Pitzmos

Andrea Kalčicová


Za celoživotní literární a audiovizuální práci, věnovanou objevnému poznávání kulturních a architektonických pamětihodností rodné Čáslavi, byl oceněn MUDr. Vlastislav Málek


Kulturní program připravila Mgr. Eva Chvojková. Studenti přednesli ukázky vítězných prací .

                 


Moderátorka nakonec pozvala všechny studenty a Kláru Hrubou (výtvarný doprovod sborníku) na pódium, aby převzali děkovné listy a knižní odměnu


A ještě na závěr poděkování všem přítomným za účast a nashledanou  při další akci LKNB


   Zpět