Zpět

Literárně-hudební večer

 

Pořad zahájila paní Milena Matějíčková přivítáním přítomných posluchačů a předala slovo moderátorce večera Tereze Pavlíčkové

 

 

 
Ta po úvodních slovech vyzvala Martina Provazníka, který svou osobní vzpomínkou připomněl nedávno zesnulého sekretáře klubu pana Bohumila Jaroše
 

Po hudebním vystoupení Marie Morchové následoval blok veršů pro radost (J. Suchý, J. Skácel, Ezop a V. Holan), ve kterém předvedli své recitátorské umění Tereza Pekařová, Ludmila Haladová, Petr Žalud, Bára Sedláčková a Kateřina Votrubová

 

Tereza Pekařová

Ludmila Haladová

Petr Žalud

Bára Sedláčková

Kateřina Votrubová

 

Se Štěpánkou Spáčilovou a Vratislavou Darebnou se diváci přenesli do dětských let a vyposlechli si verše pro děti ((Ezop, J. Pavlovič)
 

Štěpánka Spáčilová

Vratislava Darebná

Známý dopis Taťjány Oněginovi přednesly v originále i překladu studentky Kateřina Votrubová a Martina Sedlaříková. Blok ruské poezie ukončil Josef Hlaváček básní S.Jesenina.

Martina Sedlaříková

Josef Hlaváček
Lenka Dvorníková uvedla posluchače do světa hudby svým vystoupením.
   

Další přednesy byly vlastně malou generálkou na vystoupení v krajském kole recitační soutěže a posluchači si vyslechli díla (J. Préverta, J. Nerudy, S. Dagermana, R. Vitraca, I. Vyskočila, D. Fischerové a M. Macourka)

 

Autorské čtení vlastních prací studentů ukončilo večer poezie a prózy  poté, co si návštěvníci poslechli šanson z vlastní dílny Lenky Dvorníkové v pěveckém podání Jolany Slámové