Univerzita volného času

 

 

Knihovna
Kontakty
Katalog
Oddělení pro děti
Oddělení pro dospělé
Studovna
Z naší činnosti
Univerzita v. času
Historie
Knihovní řád
Ceník
Užitečné odkazy
LKNB
Informační středisko

Základní informace:

bullet

Metodičkou pro Univerzitu je paní Jarmila Fialová (viz Kontakty)

bullet

Univerzita volného času je rozdělena na semestry. Každý semestr je zaměřen na odborné téma.

bullet

Semináře se konají v městské knihovně jednou za čtrnáct dní, vždy ve čtvrtek od 9 do 11 hodin.

bullet

 Po skončení semestru je registrovanému posluchači předán certifikát o absolvování.

 

Zajímavosti:

bullet

Přednášky navštěvuje kolem 30 seniorů

bullet

Většinu tvoří ženy, muži jsou tři

bullet

Průměrný věk posluchačů je 66 let

bullet

Nejstarší  účastnici univerzity je 78 let

18. ledna 2006 - slavnostní zahájení Univerzity volného času pro seniory v obřadní síni MěÚ a následovná pracovní porada v učebně knihovny

                          

I. semestr - Zdravý životní styl

26.1.2006

Zadáno pro diabetiky

Alena Vašková

9.2.2006

Zdraví se nedá koupit

Jaroslava Bělská

23.2.2006

Zdravý životní sty a životní prostředí

PhDr. Bedřich Moldan

9.3.2006

Meditace - je lepší než se soudit

PhDr. Běla Hejná

23.3.2006

Zásady zdravého životního stylu trochu jinak

Mgr. Petr Kuneš

6.4.2006

Pojistná řešení pro měnící se společnost

PhDr. Petr Svoboda

20.4.2006

Kvalita života z psychologického pohledu

PhDr. Jaro Křivohlavý

4.5.2006

Možnosti alternativní medicíny

MUDr. Magda Urbanová

9.5.2006

Slavnostní ukončení a předání diplomů z rukou starosty města a ředitelky MMaKČ na zámku Kačina

II. semestr - Základy psychologie a Právní zákony

21.9.2006

Úvod do psychologie

PhDr. Josef Foster

5.10.2006

Kognitivní psychologie

Mgr. Zdena Malá

19.10.2006

Psychohygiena osobnosti

PhDr. Petr Svoboda

2.11.2006

Emoce a motivace 1

PhDr. Marie Frajerová

16.11.2006

Majetkové vztahy

JUDr. Jaroslav Hájek

30.11.2006

Majetkoprávní vztahy

JUDr. Pavel Bezouška

14.12.2006

Emoce a motivace 2

PhDr. Marie Frajerová

11.1.2007

Rozvoj osobnosti

PhDr. Petr Svoboda

18.1.2007

Slavnostní ukončení a předání certifikátů v městské galerii

III. semestr - Regionální historie

22.2.2007

Od prvního osídlení k založení města a jeho vývoj

PhDr. Petr Charvát

8.3.2007

Slavníkovci a Čáslavsko (sv. Vojtěch)

PhDr. Petr Charvát

22.3.2007

Nejzajímavější archeolog. nálezy z průzkumů města

Mgr. Martin Tomášek

5.4.2007

Kostel sv. Petra a Pavla a další

Ing. arch. Karel Kibic

19.4.2007

Čáslav - cechy, řemesla, obchod

PhDr. D. Nováková

3.5.2007

Spolková činnost ve městě

Mgr. J. Šanderová

23.5.2007

Výlet na hrad Lichnici s odborným výkladem (foto)

PhDr. Jan Frolík Csc.

31.5.2007

Románská architektura na Čáslavsku

Ing. arch. Karel Kibic

Prohlídla městského muzea s výkladem

PhDr. D. Nováková

7.6.2007

Slavnostní ukončení semestru a předání certifikátů v městské galerii

IV. semestr - Trénink paměti

27.9.2007

 

 

 

 

 

Iveta

 Kőnigsmarková

11.10.2007

25.10.2007

7.11.2007

22.11.2007

6.12.2007

20.12.2007

10.1.2008

17.1.2008

Slavnostní ukončení semestru a předání certifikátů v městské galerii

Lichnice

Trénink paměti

   

 Městská galerie

7. června 2007

 Městská galerie

17. ledna 2008

V. semestr - Dějiny umění

6.3.2008

Čáslavské literární bratrstvo

PhDr. D. Nováková

20.3.2008

Mahenův literární památník

PhDr. D. Nováková

3.4.2008

J.L.Dusík, J.V.Stich-Punto a další

Mgr. Filip Jerie

17.4.2008

Stanislav Mach, Miloš Resl a další

Jiří Matějíček

24.4.2008

Prohlídka Dusíkova divadla s výkladem

Eva Albrechtová

15.5.2008

Umělecké slohy čáslavských pamětihodností

Ing. arch. Karel Kibic

29.5.2008

Jindřich Prucha a výtvarníci Čáslavska

Zdeněk Sejček

11.6.2008

Návštěva Heřmanova Městce (synagoga apod)

 

19.6.2008

Slavnostní ukončení a předání certifikátů v městské galerii

VI. semestr - Harmonie těla a duše

26.9.2008

Povídání nejen o reiki

M.Hanušová Priessnitzová

9.10.2008

Numerologie aneb jací opravdu jsme?

M.Syrovátková

23.10.2008

Osm kapek života

I.Georgievová

6.11.2008

Harmonizace energie v bytě

M.Syrovátková

20.11.2008

Jak si udržet duševní svěžest

PhDr. Petr Svoboda

4.12.2008

Radost a štěstí - jak zažít a uchovat

I.Georgievová

11.12.2008

Harmonie, klid a láska

PhDr. Petr Svoboda

8.1.2009

I v zimě chceme být zdraví a spokojení

I.Georgievová

22.1.2009

Slavnostní ukončení a předání certifikátů v městské galerii

Heřmanův Městec 11.6.

 Městská galerie

19. června 2008

 Městská galerie

22. ledna 2009

Senioři v praktickém životě

 5.3.2009

Stres, nejčastější zdroj duševní nepohody

PhMgr. J.Neckář

19.3.2009

Prevence kriminality (bezpečnost doma...)

 plk. JUDr. Blanka  Matějů

 2.4.2009

Pohyb jako lék- rady na konkrétní problémy

 Ing. Jan vališ

13.4.2009

Mezigenerační vztahy a vzájemná komunikace

Vítězslav Vurst

30.4.2009

Psychologie písma

Mgr. Luboš Novotný

14.5.2009

Léčba drahými kameny

Bolek Studzinski

28.5.2009

Psychologie podpisu

Mgr. Luboš Novotný

16.6.2009

Výlet do Poděbrad

23.6.2009

Slavnostní ukončení a předání certifikátů v městské galerii

Život kolem nás I

24.9.2009

Současná ekonomická krize a etické aspekty

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

8.10.2009

Tvář jako čítanka... 1. část

Mgr. Luboš Novotný

22.10.2009

Tvář jako čítanka... 2. část

Mgr. Luboš Novotný

5.11.2009

EU - příčiny vzniku a vývoj

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

19.11.2009

Pásmo čtených textů Karla Čapka

Zd. Procházková

26.11.2009

Kriminalita a násilí ve společnosti a na Čáslavsku

plk. JUDr. Blanka  Matějů

10.12.2009

Vánoční tradice

PhDr. D. Nováková

 7.1.2010

Potřebuje současná společnost etiketu?

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

 21.1.2010

Slavnostní ukončení a předání certifikátů v městské galerii

Poděbrady 16.6.2009

 Městská galerie 23. června 2009

herečka Zd. Prochíázková 19.11.2009

 Městská galerie 21. ledna 2010

Život kolem nás II

4.3.2010

Reflexní terapie

Danuše Málková

18.3.2010

Japonsko, USA - minulost a současnost

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

1.4..2010

Čínská medicína

Mgr. Marta Hheřmánková

15.4.2010

Podkarpatská Rus jako součást Českosl.  1919-1945

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

29.4.2010

Pozvání na zámek Vilémov

 Ing.V.Rubinsteinová

13.5..2010

Čína

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

27.5..2010

K otázkám psychologie seniorského věku

PhMgr. J.Neckář

10.6..2010

Výlet na zámek Vilémov se slavnostním ukončením a s předáním certifikátů

Co nás zajímá

30.9.2010

Geopatogenní zóny

Josef Novotný

14.10.2010

Indie - kultura, ekonomika, volby v USA

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

27.10.2010

Kostel sv. Petra a Pavla - rekonstrukce, návštěva

 Bohuslav Stařík

11.11..2010

Památné stromy

Mgr. Petr Vobořil

25.11..2010

Česká ekonomika

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

8.12..2010

 Mezilidské vztahy, stres  a lidské chování v zátěži

Mgr. Dainel Štrobl

20.12..2010

Vánoční koncert - manželé Jeriovi

13.1.2011

Základy politických nauk

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

27.1.2011

Slavnostní ukončení a předání certifikátů v galerii za přítomnosti zástupců města

Vilémov 10.6.2010

    

 Městská galerie 27. ledna 2011

 

Co nás zajímá

22.9.2011

Akupunktura jako doplněk léčby

MUDr. M.Urbanová

6.10.2011

Ekonomika po krizi, Lybie

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

20.10.2011

 spolek Včela Čáslavská

PhDr. D.Nováková

3.11.2011

Co nás zajímá...

Ing. Jiří Havlíček

16.11.2011

Dějiny umění

Mgr.M.Myšičková

5.12.2011

Péče o nemocné v oblasti duševní i duchovní

Vítězslav Vurst

15.12.2011

Léčba uměním - arteterapie

Mgr.M.Myšičková

12.1.2012

Síla stránky člověka

Dr. J.Křivohlavý CSc.

25.1.2012

Slavnostní ukončení a předání certifikátů

 

8.3.2012

Tajemství B.Němcové a její Babičky

J.Kreibich

22.3.2012

Svátky jara

PhDr. J.Beránková

5.4.2012

Kutnohorské pověsti a ochotníci

M.Štrobl

19.4.2012

Psychoterapeutické systémy

Mgr.M.Myšičková

2.5.2012

Dějiny umění - Národní divadlo

RNDr. J.Procházková

17.5.2012

Zdravotní problémy a možnosti regenerace

Mgr. Z.Kuchar

31.5.2012

Ekoarchitektura

Ing. arch. J.Nováková

Permakultura

Bc. I.Baláčková

6.6.2012

Psychoanalýza S.Freuda

Mgr. D.Štrobl

21.6.2012

Výlet a předání certifikátů na zámku ve Zruči n.Sázavozu

Městská galerie 25. ledna 2012

    

Zruč n.S. 21. června 2012

    

 

27.9.2012

Malířka Zdenka Braunerová

RNDr J.Procházková

11.10.2012

Prezidentské volby v USA, Abeceda bankovnictví

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

25.1.2012

Historie Sokola v Čáslavi (+ návštěva výstavy)

PhDr. D.Nováková

8.11.2012

Výživa z hlediska seniorů

Mgr. L.Krčmářová

22.11.2012

Vznik, vlastnosti a používání léků

Tomáš Cikrt, O.Svoboda

6.12.2012

Každodenní život šlechty v 19. stol.

PhDr. P.Novák, CSc.

20.12.2012

Člověk a les

Ing.V. Rubinsteinová

9.1.2013

Jak se bránit manipulaci a reklamě

Mgr. D.Štrobl

24.1.2013

Slavnostní ukončení a předání certifikátů v městské galerii

 

7.3.2013

Jak jsem se stala redaktorkou

Mgr. Eva Procházková

21.3.2013

Antonín Dvořák - význam

RNDr J.Procházková

11.4.2013

Šestý smysl

Josef Novotný

25.4.2013

Tři postoje, aby stáří bylo pěkné

Vítězslav Vurst

9.5.2013

Genealogie - hledání rodu

Blanka Lednická

23.5.2013

Jídlem ke zdraví-ajurvéda v praxi

I.Georgievová

6.6.2013

Židé v Čáslavi

PhDr. D. Nováková

     

4.7.2013

Slavnostní ukončení a předání certifikátů v městské galerii

 Městská galerie 24. ledna 2013

 Městská galerie 4. července 2013

 

26.9.2013

Karel Čapek

RNDr J.Procházková

7.10.2013

Návštěva Senátu

24.10.2013

Výživa a zdraví - mnohé můžeme ovlivnit sami

Ing. Zdeněk Šlais

7.11.2013

Nobelovy ceny. Abeceda bankovnictví

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

21.11.2013

Prevence kriminality

Policie ČR

3.12.2013

Plíce a jejich choroby

Mudr. Vladimír Hanzl

19.12.2013

750. výročí založení města Čáslav

PhDr. D.Nováková

8.1.2014

Práce vojenského psychologa

Mgr. D.Štrobl

30.1.2014

Slavnostní ukončení a předání certifikátů v městské galerii

 

20.3.2014

Malíři Železných hor

PhDr.Michael Zachař

3.4.2014

Češi v bojích 1. sv. války. Šedá ekonomika

Doc. Ing. I.Šroněk, CSc

17.4.2014

Dějiny hudby -Bedřich Smetana

RNDr J.Procházková

30.4.2014

Výživa a zdraví

Ing. Zdeněk Šlais

15.5.2014

Dějiny hudby -Bedřich Smetana (pokrač.)

RNDr J.Procházková

29.5.2014

Odsun Němců na Kutnohorsku

PhDr. P. Novák

12.6.2014

Jan Žižka z Trocnova + návštěva výstavy k 750. výr. založení města

PhDr. D.Nováková

3.7.2014

návštěva Černínského paláce, sídla MZV ČR, s předáním certifikátů

 Senát Praha 7. října  2013

 

 Městská galerie 30. ledna 2014

        

 Černínský palác Praha 3. července 2014

             

 

25.9.2014

Vypravování nejen o Vilémově

Ing.V. Rubinsteinová

9.10.2014

Přežila koncentrační tábor

Dr. D.Lieblová

23.10.2014

Bohuslav Martinů

RNDr. J.Procházková

6.11.2014

Řešení finanční tísně a zadluženosti

Rubikon Centrum Praha

20.11.2014

Podoby pravěku - archeologie

Dr. J.Valentová

4.12.2014

Obnova historických památek. Restaurování

Dr. M.Zachař, K.Chroust

18.12.2014

Český knižní trh.

 Historie a současnost  knihovny Čáslav

M.Matějíčková

15.1.2015  Vliv potravin na zdraví                                                                     Ing. Zdeněk Šlais
29.1.2015  Slavnostní ukončení zimního semestru v městské galerii
 
 23.03. 2015   Nové poznatky z posledních archeolog. výzkumů v Čáslavi a okolí  Dr. Filip Velimský
  9.04. 2015  Čáslav za II. světové války  Mgr. Jiří Žaloudek
  23.04. 2015   Diabetes mellitus....a první pomoc  Věra Nuhlíčková
  30.4.2015   Násilí na seniorech  Mgr. J.Komárková, Mgr.T.Kellner
  14.05.2015   Hospodářské dvory na Čáslavsku  Ing. Jan Žižka
  28.05. 2015    Vodní nádrž Pařížov  Ing. Martin Horský
  11.06.2015    Hudební skladatel Leoš Janáček   RNDr. Jana Procházková
 25.06.2015   Potrava a bylinky podporující léčbu nemocí  Ing. Zdeněk Šlais
 02.07. 2015   Slavnostní ukončení letního semestru v městské galerii

 

Městská galerie 29. ledna 2015

   

Městská galerie 2. července 2015

 
 

                

 

                  

                                                       

_________________________________________________________________

 

 
 23.9. 2015

Moudrost kořenářek- lidové léčitelství

PhDr. Jana Beránková

8.10. 2015

První pomoc při interním onemocnění

Věra Nuhlíčková

22.10.2015

Jan Amos Komenský (pedagog, spisovatel, teolog a filozof)

RNDr. Jana Procházková

05.11.2015

 Nemoci ve stáří a podpora léčby výživou

Ing. Zdeněk Šlais

05.11.2015

 Nemoci ve stáří a podpora léčby výživou

Ing. Zdeněk Šlais

19.11.2015

 Vnoučata a jak na ně...

Mgr. Pavla Sedláková

3.12.2015

 Trénink paměti

 Dagmar Strbíková

18.12.2015

Neurologie v kostce

MuDr. Michaela Mandáková,

 Livie Mensová

 14.1.2016

 Má vlast - pocta  české krajinomalbě

 PhDr. Michael Zachař

 28.1.2016  Slavnostní ukončení zimního semestru v městské galerii

Městská galerie 28. ledna 2016

 

                   

 
 
  22.3. 2016  Trestní  činnost čáslavských měšťanů v době renesance  PhDr. Jana Vaněčková

 07.4. 2016

 Moderní umění

Marek Králík

  21.4. 2016  Dějiny Českobratrské církve evangelické

Mgr.Drahomíra Dušková Havlíčková (evang.farářka v Čáslavi)

  05.05.2016   Muzea a archeologie

PhDr. Jarmila Valentová

  19. 05.2016   Proměna krajiny

PhDr. Drahomíra Nováková

 02.06.2016

 Jakub Jan Ryba- český hudební skladatel  RNDr. Jana Procházková
 16.06.2016  Prohlídka města Čáslavi s výkladem  PhDr. Jana Vaněčková
 22.6. 2016   Slavnostní ukončení letního semestru: Výlet do Světlé nad Sázavou

 

Světlá nad Sázavou 22. 6. 2016

_________________________________________________________________

 

 
 22.9. 2016

Žena a dítě ve středověku

Mgr. Petra Rajterová

6.10. 2016

Příznaky nemocí

Věra Nulíčková

20.10.2016

Emil Holub - český cestovatel

RNDr. Jana Procházková

2.11.2016

Seniorský věk

V.Štroblová

24.11.

Prevence rakoviny prsu

E.Absolonová

8.12.2016

Včelí svět

manželé Kadlecovi

15.12.2016

Vánoční zvyky na Čáslavsku

PhDr. J.Vaněčková

11.1.2017

Ohlédnutí za uplynulým časem-posezení v galerii

 

       

 

 9.3. 2017

Vzpomínky

Akademický malíř Zdeněk Sejček

 23.3.2017

Životní cesta dlážděná mozaikou 

 František Tesař

 6.4.2017

Kliment Čermák - čáslavský rodák, archeolog, numizmatik, pedagog a muzeolog 

 PhDr. Drahomíra Nováková

 20.4.2017

Jarmila Novotná - česká zpěvačka, filmová herečka a operní pěvkyně 

 RNDr. Jana Procházková

 4.5.2017

Zajímavosti Prahy

 manželé Kadlecovi

 18.5.2017

Úvod do památkové péče 

 Bc. Jana Vyčítalová 

 1.6.2017

Hasič - nelehká a stresující práce

 PhDr. Eva Bidrmanová

 8.6.2017

Návštěva nové muzejní expozice "Cesta do pravěku" 

Výstava "Vysvědčení v proměnách času"

 PhDr. Jarmila Valentová,

 PhDr. Drahomíra Nováková

22.6.2017  Procházka městem a posezení v Městské galerii

                

 

Knihovna | Kontakty | Katalog | Oddělení pro děti | Oddělení pro dospělé | Studovna | Z naší činnosti | Univerzita v. času | Historie | Knihovní řád | Ceník | Užitečné odkazy | LKNB | Informační středisko

Tento server byl naposledy aktualizován dne 23. 06. 2017