Oddělení pro dospělé

 

Knihovna
Kontakty
Katalog
Oddělení pro děti
Oddělení pro dospělé
Studovna
Z naší činnosti
Univerzita v. času
Historie
Knihovní řád
Ceník
Užitečné odkazy
LKNB
Informační středisko

Telefon: 327 300 261

e-mail: mvs@meucaslav.cz , dospele.knihovna@meucaslav.cz

Kdy je otevřeno?

       
 

 
 

dětský koutek

od června 2008

druhý on-line katalog

od listopadu 2009

 
 
  Dospělí
Po

10-11,30

12-17

Út zavřeno
St

10-11,30

12-18

Čt

10-11,30

12-16

10-11,30

12-16

So každá 1.  v měsíci
 

Toto oddělení poskytuje služby návštěvníkům starším 15 let. Mohou si zde půjčit beletrii i naučnou literaturu. Čtenářem knihovny se může stát každý občan po předložení občanského průkazu a vyplnění přihlášky, na které svým podpisem potvrzuje, že se zavazuje dodržovat knihovní řád. Zaplatí poplatek a poté obdrží čtenářský průkaz, který se předkládá při každé návštěvě knihovny.

p Knihovní řád            è

Výpůjční doba na knihy je 1 měsíc

p Ceník (registrační poplatky, upomínky aj.)                                                             

Půjčujeme: knihy, časopisy,( BURDA se střihovou přílohou),  zákony, Poradce, CD hudební i mluvené slovo 

 

 Přehledy střihů pro děti (vel. 62-170)

 

burda

2000

burda

2001

burda

2002

burda

2003

burda

2004

burda

2005

burda

2006

burda

2007

burda

2008

burda

2009

                                      

burda special

10/2001

burda special

 4/2002

burda special

12/2002

burda special

4/2003

burda special

12/2003

burda special

8/2004

Od 1. ledna 2006 nabízíme donáškovou službu, týkající se knih a časopisů z fondu naší knihovny. Tato služba je určena čtenářům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou knihovnu navštívit osobně.

Vyhledávání knih

Konkrétní knihu si můžete vyhledat v on-line katalogu, kde zároveň hned zjistíte, je-li kniha na regále, nebo je-li půjčená, pokud kliknete na její název. Objeví se katalogizační lístek, na kterém jsou veškeré potřebné údaje o knize a pod ním je tabulka, která informuje o umístění a stavu knihy. Pokud se v okénku "Nyní k dispozici absenčně" objeví nula (0), kniha je půjčená. V případě, že je v okénku nějaké číslo, znamená to, že tolik knih je k půjčení domů a vy si ji můžete jít hledat do regálu. Ovšem neměli byste přehlédnout také okénko "Sign" (=signatura). Tato značka knihy určuje, v kterých místech se kniha nalézá. (Signatura je shodná se znakem v levé horním rohu katalogizačního lístku.)

 Se kterými signaturami se můžete v katalogu setkat :

 

                       

                

   žlutý štítek na hřbetu knihy   ►

   bílý štítek na hřbetu knihy    ►

      

Sign.  
M ...

kniha v oddělení pro děti a mládež

S ...

kniha ve studovně k prezenčnímu půjčování

REG ...

regionální literatura ve studovně k prezenčnímu půjčování

943.7

číselný znak označuje naučnou literaturu, řazeno tématicky podle oborů  (viz MDT)

B ABC

(B=) beletrie řazená abecedně podle prvních tří písmen příjmení autora.

Pokud je kniha kolektivním dílem, je řazena podle prvního slova názvu.

X...

cizojazyčná kniha   (seznam knih v cizím jazyce)    (cizojazyčné pro děti)

CD ...

 zvukový dokument k zapůjčení ve studovně

PD ABC

 PD = poezie (označená modrou samolepkou) a divadelní hry (označené červenou samolepkou)  řazené abecedně podle prvních tří písmen příjmení autora. (ve studovně)

 

vv

Pokud vámi žádanou knihu nemáme ve svém fondu, můžeme ji objednat prostřednictvím MVS z jakékoli knihovny z celé ČR

(platí pro naučnou literaturu, beletrie pouze ke studijním účelům).

Rezervace

 

Pokud  v našem on-line katalogu zjistíte, že Vámi žádaná kniha je půjčena, můžete si ji zarezervovat, a to buď sami přes internet, nebo nahlášením osobním, telefonickým či e-mailem. Při vyzvednutí rezervovaného dokumentu platí čtenář za tuto službu 5,- Kč. (Ceník). Pokud nám čtenář poskytl svoji e-mailovou adresu, vyrozumíme ho o připravené knize. Na vyzvednutí rezervované knihy poskytujeme jeden týden. Nepřijde-li si čtenář pro zamluvenou knihu do této doby, vracíme ji zpět do půjčovního procesu.

 

Upozornění !

Jestliže si ale chcete zamluvit knihu, která v současné době je přítomna v knihovně, nelze tuto rezervaci provádět přes internet. V tomto případě musíte dát vědět pouze telefonicky nebo e-mailem.

Kontrola čtenářského konta, prodlužování výpůjček

 

Každý čtenář, který má k dispozici internet, má možnost si kontrolovat výpůjční dobu svých knih. V on-line katalogu pod vyhledávací tabulkou je uprostřed odkaz na Vaše čtenářské konto, kde po zadání  požadovaných informací se zobrazí stav půjčených knih s datem vypůjčení i vrácení, knihy rezervované, ale i výše poplatku upomínky.

 

číslo Vaší průkazky je poslední pětičíslí čárového kódu   - (např. 10820)

PIN je datum Vašeho narození ve tvaru rok rok, měsíc měsíc, den den - (např. 850214)

 

V okénku "Zobraz vyřízené záznamy za posledních 100 dnů" si můžete informaci o vašem kontu rozšířit třeba na celou dobu vaší docházky do knihovny - to znamená zvýšit počet dnů a přepsat číslo 100 např. na 500 či více.

Čtenář si sám může vypůjčené dokumenty prodloužit pouze jednou (po uplynutých prvních 30 dnech), další prodloužení již může provést pouze pracovnice knihovny.

Nelze prodlužovat:

bullet

pokud již má čtenář upomínku

bullet

jestliže je dokument rezervován jiným čtenářem

bullet

dříve než uplyne 30 denní výpůjční lhůta

bullet

nemá-li čtenář zaplacený poplatek na příslušné pololetí

bullet

časopisy

bullet

CD

bullet

knihy půjčené z jiné knihovny - MVS

 

Při "odchodu" ze svého konta se nezapomeňte ODHLÁSIT !!

 

Knihovna | Kontakty | Katalog | Oddělení pro děti | Oddělení pro dospělé | Studovna | Z naší činnosti | Univerzita v. času | Historie | Knihovní řád | Ceník | Užitečné odkazy | LKNB | Informační středisko

Tento server byl naposledy aktualizován dne 27. 02. 2017