Ceník

CENÍK služeb Městského muzea a knihovny Čáslav

Knihovna

platný  od  1.  1.  2005,

aktualizovaný 1.1.2012

 

1.  Registrační poplatky : 

celoroční                            

pololetní

dospělí v produktivním věku  160,- Kč     80,- Kč
studenti denního studia, důchodci, nezaměstnaní  100,- Kč   50,- Kč   
děti do 15 let     60,- Kč    30,- Kč

 

2. Upomínkové řízení:

dospělí                        

děti

I. upomínka za 1 sv.   2,- Kč   1,- Kč
II. upomínka za 1 sv. 5,- Kč    3,- Kč
III. upomínka za 1 sv.   10,- Kč      5,- Kč  
Upomínací dopis    100,- Kč      50,- Kč
Zvukové dokumenty za 1 dok./1výpůjč.lhůta  20,- Kč  

         K uvedené ceně z prodlení hradí čtenář náklady spojené s poštovným. Poplatky poštovného za zaslané upomínky se sčítají.

 

3. Ztráty a poškození:

Poškození půjčených dokumentů:

 
-  poškození stránky   5,- Kč
-  poškození vazby (podle rozsahu)      10,- až 50,- Kč
-  poškození čárového kódu       10,- Kč
-  při úplném znehodnocení nosiče zvuku    100 % původní ceny
-  při poškození vnitřního kruhu obalu      5,- Kč
-  při poškození celého obalu    15,- Kč
   
 Ztráta půjčených dokumentů:  
 Kromě náhrad dokumentů uvedených v  Čl. 10, bodu 5 Knihovního řádu vyžaduje knihovna 50,- Kč  za 1 titul jako náhradu za znehodnocené knihovnické zpracování.    

 Ztráta a  poškození čtenářského průkazu:

  - dospělí     30,- Kč
    - děti      15.-Kč

 

4. Speciální služby:  
 Rezervace dokumentu    - za 1 knihovní jednotku    5,- Kč
   
 Bibliografie a rešerše  
 - zadání tématu    20,- Kč
 - zhotovení  - 1 anotovaný záznam    3,- Kč
                     - 1 neanotovaný záznam   1,- Kč
  - tiskový výstup 1 A4   5,- Kč
 - ústní informace bibliografické i faktografické  zdarma
   
Seznam přečtené literatury 10,- Kč
 - tisk 1 strana A4 5,- Kč
- zaslání seznamu e-mailem zdarma
   

Meziknihovní služby

 
- výpůjčka knihy z knihoven v ČR zdarma
- kopie z knihoven v ČR - za každou i započatou stránku 2,- Kč
- za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihy ze zahraničí dle ceníku NK ČR
při požadavku mezinárodní MVS – záloha za 1 titul  200,- Kč
 záloha na poštovné, balné a pojištění  při každé realizované výpůjčce   100,- Kč
 v případě vyššího poštovného čtenář doplácí poplatek převyšující zaplacenou zálohu na základě předloženého dokladu
   
Internet:  
- užívání internetu 30 min denně  - čtenář knihovny zdarma
                                                 -  návštěvník 10,- Kč
- tisk černobílý 1 A4    5,- Kč
- tisk barevný 1 A4  10,- Kč

                                                             

Knihovna | Kontakty | Katalog | Oddělení pro děti | Oddělení pro dospělé | Studovna | Z naší činnosti | Univerzita v. času | Historie | Knihovní řád | Ceník | Užitečné odkazy | LKNB | Informační středisko

Tento server byl naposledy aktualizován dne 27. 01. 2017