Vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla v Čáslavi

Provozní řád

Městské muzeum a knihovna Čáslav (  Husova ul. č.p. 291) je provozovatelem vyhlídkové věže kostela sv. Petra a Pavla v Čáslavi

Pronajímatel :            Římskokatolická farnost – děkanství Čáslav

                                     Kostelní náměstí 186/2 Čáslav, 286 01

Zastoupen :               Mgr. Bohuslavem Staříkem, administrátorem

Provozovatel :          Městské muzeum a knihovna Čáslav

                                     Husova ul. 291, 286 01 Čáslav

                                     IČO : 472867

                                     ředitelka : Dedíková Soňa

 Provoz zajišťuje :     Informační středisko Čáslav

                                          Tel.: 327 300 265

                                           mail : info@meucaslav.cz

 Provozní podmínky :

 VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ZA DODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

 1.     Věž kostela sv. Petra a Pavla je určena jako vyhlídková věž pro turisty.

 2.     V době prohlídky  eviduje návštěvníky pracovník Informačního střediska.

 3.     Počet návštěvníků na jednu prohlídku nesmí být větší než 15 osob.

 4.     Provoz je stanoven dle časového rozvrhu.

 5.     Vstup na vyhlídkovou věž je možný jen s platnou vstupenkou, legitimací AMG, ICOM.

 6.     Vstup na vyhlídkovou věž je povolen ve vhodném oblečení a obutí vzhledem na obtížnost výstupu.

 7.     V celém prostoru vyhlídkové věže platí přísný zákaz kouření, používaní otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů.

 8.     Návštěvníci vyhlídkové věže jsou si vědomi náročnosti výstupu a výstup podnikají na vlastní nebezpečí.

 9.     Návštěvníci se pohybují pouze ve vyhrazených prostorách a dodržují v těchto prostorách zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

10.    Všichni jsou povinni dbát pokynů průvodce, popř. zástupců průvodce či dalších ředitelem pověřených osob a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách vyhlídkové věže.

11.    V celém objektu platí přísný zákaz otvírat okenice, nebo jinak manipulovat s okny, nahýbat se přes zábradlí schodiště.

12.    Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru vyhlídkové věže, za ochranu majetku a za škody způsobené porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit průvodci. Jakékoliv zásahy jsou zakázané.

13.     Návštěvníci vyhlídkové věže jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem a tento dodržovat, řídit se pokyny průvodce. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele vyhlídkové věže. V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostor vyhlídkové věže.

 Děti do 15 let pouze s doprovodem rodičů popř. dospělou osobou nad 18 let.

 První pomoc a hygiena provozu

 1.     Úrazy návštěvníků jsou vedeny v knize úrazů, která je k dispozici u průvodců.

 2.     Provozovatel odpovídá za úklid.

Požární útvar :                     150

Policie ČR :                            158

Městská policie :                  156        

Informační středisko :         327 300 265

Kapacita :                               15 osob

Provozní doba :    od l. dubna – 31. října

 pondělí                  8.00 – 15.30                           

 úterý – pátek        8.00-   16.30

 sobota, neděle     9.00 – 15.30

 polední pauza     11.30 – 12.00

 Provozní doba : od 1. listopadu – 31.března

 pondělí                  8.00 – 15.30

 úterý – pátek        8.00 -  16.30

  sobota                  8.00 – 13.00

  neděle                   z a v ř e n o

  polední pauza  11.30 – 12.00

                                                                                        Soňa Dedíková

                                                                                  ředitelka MMak Čáslav

 

Služby. Navštivte.