Historie IS

Hlavní stránka Aktuálně Služby Navštivte... Historie IS Firmy Odkazy

 

Informační středisko vzniklo jako součást společensko-vědního oddělení městské knihovny. Po měsíčním zkušebním provozu bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost v květnu 1994 s širokou nabídkou informací poskytovaných z elektronických databází i tištěných informačních pramenů. Trvalo ale dost dlouho, než si obyvatelé i návštěvníci města uvědomili, že právě v té jedné malé místnůstce na pěší zóně (Klimenta Čermáka 132) dostanou odpověď na své otázky, nebo alespoň budou odkázáni na příslušné instituce.

 

 

Po určité době začalo středisko ztrácet krok s novými trendy informačních technologií, technické vybavení zastarávalo a nedostatek finančních prostředků zpomalil jeho rozvoj. Není možné poskytovat aktuální informace, když není připojení na internet! Krom toho odloučení IS od knihovny a těsné, nevyhovující prostory přinášely různé problémy.

Proto při plánované rekonstrukci a přemístění městské knihovny bylo již od počátku jasné, že informační středisko musí být co nejblíž. Od května 2004 začala tedy probíhat dlouho plánovaná rekonstrukce základní školy na Kostelním náměstí, kam se následně přestěhovala městská knihovna

V druhé polovině roku 2004 byly prostory bývalé městské knihovny přebudovány a zrekonstruovány na pracoviště pro poskytování informací a na novou výstavní síň. Informační středisko na pěší zóně bylo otevřeno do poloviny prosince 2004, pak bylo třeba uvolnit místnost novému majiteli domu.

 

 

A pak přišel den, kdy bylo slavnostně otevřeno nové informační středisko při Městském muzeu a knihovně v Čáslavi zároveň s výstavní síní. Tímto dnem se stalo pondělí 17. ledna 2005.

Moderní, světlé, vkusné prostory vybavené potřebným technickým zařízením navštívilo první den  jen 47 zákazníků. Od toho dne se ale počet návštěvníků zvyšuje, služby IS se dostávají do podvědomí stále více lidí. Díky internetu lze snadno získávat nejen informace místního charakteru, ale i data velmi rozmanitého charakteru z nejrůznějších lokalit a oblastí naší republiky i celého světa. A Čáslaváci i turisté těchto a ostatních služeb náležitě využívají. Velkým přínosem je také přímé propojení informačního střediska se studovnou knihovny.

Pro zajímavost: za rok 2005 bylo zodpovězeno 12410 dotazů, 455 lidí využilo internet pro veřejnost, 587 turistům byly poskytnuty průvodcovské služby

Od 7. ledna 2008 byl zahájen stálý předprodej  vstupenek na stávající divadelní sezónu do Dusíkova divadla.

 

Nahoru

   

Hlavní stránka | Aktuálně | Služby | Navštivte... | Historie IS | Firmy | Odkazy

Tento server byl naposledy aktualizován dne 16. 03. 2010